Coaching Met en Door Paarden

De bedoeling van Coaching Met en Door Paarden is om een invalshoek te creëren waarbij de kinderen met plezier werken en trainen: het zo aangenaam mogelijk maken.

Paarden geven daar nog eens een extra dimensie aan: paarden zijn kuddedieren en leven volgens de waarden en normen van de kudde en van de alfa –merrie. Zij hebben het vermogen om zichzelf te geven aan een ander, ook aan de mens.

Vanuit het verleden kregen paarden talenten mee om zichzelf te beschermen en te overleven: kudde-instinct en het vermogen om de discrepantie te voelen tussen innerlijk en uiterlijk.

Dit betekent dat het paard laat zien wanneer het innerlijke niet overeenstemt met het uiterlijke. Er ontstaat dan disharmonie, met als gevolg spanningen, met als gevolg stress in al zijn mogelijke uitingswijzen.

“Elkeen, elk kind te laten groeien naar harmonie, balans en zelfliefde, zowel innerlijk als uiterlijk, in welzijn vreugde en succes!”

Het rijden is een samenspel tussen mens en paard. De mens heeft zijn lichaam nodig om aan dit samenspel te kunnen deelnemen. Kennis over zijn lichaam, zorgt voor controle over zijn lichaam, en kan uitmonden in een controle over de gedachten.

 

 

Via paarden, via het lichaam worden de gedachten en de gevoelens onderzocht. Om deze via het 5 stappenplan te kunnen herstellen:

  1. Herkennen en erkennen
  2. Aanvaarden
  3. Herprogrammeren
  4. Handelen
  5. Alertheid

Herkennen en erkennen

Aanvaarden

Herprogrammeren

Handelen

Alertheid

Onze gedachten en gevoelens spelen zich af in een innerlijke belevingswereld, en worden geprojecteerd via de uiterlijke omgevingswereld. Dikwijls krijgen we de reflectie vanuit de uiterlijke omgevingswereld terug naar de innerlijke belevingswereld, waar dit dikwijls niet erg goed onthaald wordt. Emoties zoals boosheid, angsten, paniek, stresstoestanden ontstaan dan als gevolg van deze meermaals versterkende reflectie-situaties.​

De coaching gebeurt dan ook in twee richtingen: enerzijds via ‘op maat gesneden’ coaching, anderzijds door groepsactiviteiten te organiseren waarbij de individuele coaching in een groepskader gesitueerd kan worden.

Om te vermijden dat groep gebonden en individuele activiteiten niet loodrecht tegen elkaar komen te staan, is de kleinschaligheid van de groep een gegeven dat garantie biedt om de groei naar zelfwaarde, zelfvertrouwen, zelfkennis, zelfsturing, … zo optimaal te laten verlopen.

Omdat het leerproces, en het coachen via reflectie het best werkt in een ontspannende, emotioneel veilig kader, waarbij vertrouwen en respect voor elkeen voorop staat, is er ook mogelijkheid tot een meer vrijblijvend gebeuren: waarbij men zelf mee kan instaan voor de zorg van de paarden, samen met andere kinderen/volwassenen. Zo wordt de plaats waar men coaching krijgt, ook een plaats waar elk tot rust kan komen, waar men contacten kan leggen met leeftijdsgenoten, gelijk gestemden, …