Wat doen we?

Wat doen we?

Matinu is een vzw die jongeren begeleidt naar meer zelfvertrouwen en een positief zelfbeeld. Door ‘Coaching Met en Door Paarden’ en ‘Trajectbegeleiding’, in een omgeving waarbij elkeen kan groeien met respect en zelfinzicht, ervaren deze jongeren, jongvolwassenen opnieuw succeservaringen. Zo bouwen ze beginnende fundamenten op om zich te kunnen heroriënteren in onze complexe maatschappij.

Trajectbegeleiding

 • Trajecten uitwerken

 • Studiebegeleiding

 • Zinvolle dagbesteding

 • Begeleiding naar examencommissie

 • Zinvolle Time Out’s

Coaching Met & Door Paarden

 • Zelfinzicht  
 • Zelfacceptatie 
 • Zelfvertrouwen 
 • Zelfbeeld 
 • Zelfsturing 
 • Balans en Harmonie