Trajectbegeleiding

Trajecten uitwerken

Elk verhaal is anders. Elk individu is anders. Meer en meer zien we jongeren die het niet vinden in het systeem van ‘het gemiddelde kind’. Sommigen hebben nood aan een eigen traject, een eigen weg om hun doel te bereiken. Soms kijken we naar deeltijds onderwijs, soms schakelen we over op volwassenonderwijs, soms bouwen we verder met dagbesteding of plannen we Bednet! 
 
 

"

Education is the most powerful weapon you can choose to change the world!
Education can be found in books
Education can also be found in life!

"

What you think you become what you feel you attract
what you imagine you create
                   
– Buddha

Zinvolle Time Out

Soms wordt het teveel. Dan is er hulp nodig. Vanuit het ‘teveel’ kan veel schade aangericht worden: door uitspraken, door handelingen, …  
Soms is het nodig om een Time Out in te lassen zodat beide partijen even adem kunnen halen, even tot rust kunnen komen.
Heel belangrijk is dan terug het verhaal achter de vraag waardoor een aanbod kan gedaan worden waar beide partijen gegroeid en positief kunnen uitkomen. Wanneer deze Time Out dan ook nog eens gevuld wordt met momenten waarbij inzichten verkregen wordt, heb je het noodzakelijke gecombineerd met het zinvolle. Het doel is steeds een positief bewustzijn en groei te creëren.
 
 

Examencommisie

Wie besluit om zelfstandig, en op eigen ritme zijn diploma naar keuze te halen, krijgt toch te maken met een aantal obstakels. Deze obstakels hoeft hij of zij niet alleen te dragen.
 
Door en met paarden wordt gewerkt op lichamelijke en emotionele bewustwording. Heel belangrijk dat iemand zichzelf voelt, zichzelf kan beoordelen naar spanningspunten om van daaruit verder op te bouwen in eigen tempo!
Via gespreksmomenten bekijken we de weekplanning en de examenplanning. We zorgen voor een positieve opbouw afhankelijk van de persoon, afhankelijk van de situatie.
Op de Ingelhoeve blijven de contacten met anderen bestaan. Het studiewerk wordt afgewisseld met andere activiteiten. We organiseren culturele uitstappen, helpen anderen begeleiden, helpen mee in het onderhoud van paarden.
Ook de persoonlijkheidsontwikkeling krijgt aandacht in dit traject. Het gaat niet alleen om de leerstofverwerking. Ook jezelf leren kennen, jezelf leren waarderen en richten zijn belangrijke pijlers.

Studiebegeleiding

 
Kinderen en jongeren hebben het soms moeilijk om zich thuis te concentreren, om thuis hun werk voor school te maken. Ze verliezen zich in de veelheid en geraken niet gestructureerd. Samen met hen bouwen we aan structuur, aan discipline. Samen met hen groeien we naar zelfstandigheid. 
Door en met paarden wordt gewerkt op lichamelijk en emotionele bewustwording.
Via gespreksmomenten worden planningen gemaakt en tools of stappenplannen opgemaakt.
De Ingelhoeve biedt eveneens een plaats waar taken en studies kunnen gebeuren. Via een opgelegd tijdschema, rekening houdend met ingevulde pauzes, groeit de student meer en meer naar zelfstandigheid.
De mogelijkheid naar communicatie in al zijn vormen, maakt dat de student steeds in contact kan blijven om het ‘vast komen te zetten’ te vermijden.