Privacy Policy

Privacybeleid

Laatst bijgewerkt op 21-feb-2024
Ingangsdatum 21-feb-2024

Dit privacybeleid beschrijft het beleid van Matinu vzw, Gentdam 45, Oost Vlaanderen 9160, België, e-mail: matinuvzw@gmail.com, telefoon: 0495/286700 met betrekking tot het verzamelen, gebruiken en openbaar maken van uw gegevens die wij verzamelen wanneer u onze website ( https://www.matinu.be ) gebruikt. (de “Service”). Door de Service te openen of te gebruiken, stemt u in met het verzamelen, gebruiken en openbaar maken van uw informatie in overeenstemming met dit Privacybeleid. Als u hier niet mee instemt, verzoeken wij u de Dienst niet te bezoeken of te gebruiken.
Wij kunnen dit Privacybeleid te allen tijde zonder voorafgaande kennisgeving aan u wijzigen en zullen het herziene Privacybeleid op de Dienst plaatsen. Het herziene beleid zal 180 dagen na het plaatsen van het herziene beleid op de Dienst van kracht zijn en uw voortdurende toegang tot of gebruik van de Dienst na die tijd zal gelden als uw aanvaarding van het herziene Privacybeleid. We raden u daarom aan deze pagina regelmatig te bekijken.

Informatie die we verzamelen:
We verzamelen en verwerken de volgende persoonlijke informatie over jou:

Naam
E-mail

Hoe we uw informatie gebruiken:
We gebruiken de informatie die we over je verzamelen voor de volgende doeleinden:

Administratieve info
Als we uw informatie voor andere doeleinden willen gebruiken, zullen we u om toestemming vragen en zullen we uw informatie alleen gebruiken na ontvangst van uw toestemming en dan alleen voor het doel of de doelen waarvoor toestemming is verleend, tenzij we wettelijk verplicht zijn om anders te doen.

Bewaren van uw informatie:
Wij bewaren uw persoonlijke gegevens bij ons gedurende 90 dagen tot 2 jaar nadat gebruikers hun account hebben beëindigd of zolang als wij deze nodig hebben om de doeleinden te vervullen waarvoor deze gegevens zijn verzameld, zoals uiteengezet in dit Privacybeleid. Het is mogelijk dat we bepaalde informatie langer moeten bewaren, zoals voor het bijhouden van gegevens/rapportage in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving of om andere legitieme redenen, zoals het afdwingen van wettelijke rechten, fraudepreventie, enz. Resterende anonieme informatie en geaggregeerde informatie, die u niet (direct of indirect) kunnen identificeren, kunnen voor onbepaalde tijd worden opgeslagen.

Uw rechten:
Afhankelijk van de wet die van toepassing is, kunt u het recht hebben om uw persoonsgegevens in te zien en te corrigeren of te wissen of een kopie van uw persoonsgegevens te ontvangen, de actieve verwerking van uw gegevens te beperken of hiertegen bezwaar te maken, ons te vragen uw persoonsgegevens te delen (over te dragen) aan een andere entiteit, de toestemming die u ons hebt gegeven voor de verwerking van uw gegevens in te trekken, het recht om een klacht in te dienen bij een wettelijke instantie en andere rechten die relevant kunnen zijn onder de toepasselijke wetgeving. Om deze rechten uit te oefenen, kunt u ons schrijven op matinuvzw@gmail.com. Wij zullen op uw verzoek reageren in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving.
Houd er rekening mee dat als u ons niet toestaat om de vereiste persoonlijke gegevens te verzamelen of te verwerken of als u de toestemming om dezelfde gegevens te verwerken voor de vereiste doeleinden intrekt, u mogelijk geen toegang krijgt tot of gebruik kunt maken van de diensten waarvoor uw gegevens werden opgevraagd.

Cookies enz.
Voor meer informatie over hoe wij deze gebruiken en uw keuzes met betrekking tot deze trackingtechnologieën, verwijzen wij u naar ons Cookiebeleid.

Beveiliging:
De veiligheid van uw informatie is belangrijk voor ons en we zullen redelijke veiligheidsmaatregelen nemen om verlies, misbruik of ongeoorloofde wijziging van uw informatie onder ons beheer te voorkomen. Gezien de inherente risico’s kunnen wij echter geen absolute veiligheid garanderen en bijgevolg kunnen wij de veiligheid van de informatie die u naar ons verzendt niet waarborgen of garanderen en doet u dit op eigen risico.

Klachtenfunctionaris / functionaris voor gegevensbescherming:
Als je vragen of zorgen hebt over de verwerking van je gegevens die bij ons beschikbaar zijn, kun je een e-mail sturen naar onze klachtenfunctionaris bij Matinu vzw, Gentdam 45, e-mail: matinuvzw@gmail.com. We zullen je bezorgdheid behandelen in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving.

Privacybeleid gegenereerd met CookieYes.